der naturligvis garanteres 15 års tryghed for tagets funktion, men som først og fremmest opnår 100 % sikkerhed for tagets kvalitet. Sikret gennem brugen af Icopals højteknologiske tagprodukter, pålagt af godkendte og uddannede entreprenører og med en opfølgende, stikprøvemæssig kvalitetskontrol udført af Icopals tagspecialister.
der har sikkerhed for, at alle de forskellige materialer er testet til at kunne fungere sammen, og som trænes i arbejdet med vore tagprodukter og uddannes i de nyeste produkt- og anvendelsestekniske innovationer.
som kan koncentrere sig om bygningens arkitektoniske udtryk og design, og blot i relation til selve taget skal opgive ønsket specifikationsnummer.

Med Icopal PLUS Garanti opnås der 15 års fuld garanti for skader og mangler på både materialer og udførelse samtidig med, at også følgeskader er dækket. I tilfælde af, at den udførende entreprenør ophører med at eksistere i garantiperioden, indtræder Icopal a/s for så vidt angår Icopal PLUS Garanti i dennes rettigheder og pligter.
Icopal PLUS Garanti er en garanti på tagdækningsentrepriser, udstedt af Icopal a/s som garant. Garantien omfatter hele tagdæknings-entreprisen fra det bærende underlag, inkl. eventuel isolering, til den færdige tagdækning. Enkelte produkter, bl.a. fuger, er dog undtaget. Garantien omfatter ikke udbedring af skader som følge af manglende almindelig vedligeholdelse eller montering af nyt tagtilbehør, ventilation, antenne med videre, hvor inddækningerne ikke er korrekt udført.
Icopal a/s har indgået et samarbejde med en række udvalgte tagentreprenører. Kun entreprenører, der kan leve op til vore strenge krav om erfaring, kvalitetssikringssystemer, løbende uddannelse og økonomisk soliditet, er optaget i ordningen.
Ved valg af en Icopal PLUS Garantiløsning - og en entreprenør der er tilknyttet garantiordningen - er man automatisk sikret en 15-årig garanti, der dækker såvel produkt som udførelse og følgeskader. Eneste betingelse er, at bygningsejeren kan dokumentere, at der er udført årlige drift- og vedligeholdelseseftersyn. Dokumentationen kan sikres ved bygherres egen dokumentation. Eller - enklere - ved at tegne en vedligeholdelseskontrakt med tagentreprenøren i forbindelse med entreprisens indgåelse.Godkendte løsningerTagløsningerne i Icopal PLUS Garanti mere end overholder alle de af TOR (Tagpapbranchens Oplysning Råd ) fastlagte minimumskrav, ligesom de forskellige produktspecifikationer er brandgodkendt i henhold til DS 1063.1 som klasse B ROOF(t2) tagdækninger (klasse T). De garantidækkede løsninger er alle baseret på de stærke, elastiske og ekstra holdbare tagmaterialer fra Icopals 500-serie.
Copyright 2008 Alle rettigheder forbeholdes BLP tagdækning. Webdesign videobranding.dk